16 maja 2018

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, Bydgoszcz


Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość", która odbędzie się 17-18 maja 2018 r. w Bydgoszczy. 

Celem sesji, o charakterze interdyscyplinarnym, jest podjęcie problemów związanych z ochroną materiałów bibliotecznych w przeszłości oraz wyzwań stojących przed współczesnymi i przyszłymi bibliotekarzami. Organizatorem konferencji jest Zakład Historii Sztuki i Kultury UKW. Honorowy Patronat Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Program konferencji:

17 maja 2018

9.00-10.00 Rejestracja uczestników konferencji

10.00-10.20 Otwarcie konferencji JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny

10.20-10.40 Prof. Wojciech Kowalski (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Status                         prawny i ochrona materiałów bibliotecznych
10.40-11.00 Dr Rafał Werszler (Uniwersytet Wrocławski)
                     Armarium - najwcześniejsze na ziemiach polskich rozwiązania   zabezpieczeń księgozbiorów. Systematyka grupy

11.00-11.30 Dyskusja, kawa

11.30-11.50 Dr Maria Otto (PAN Biblioteka Gdańska)
                     (Nie)chlubne praktyki. O przeoprawianiu księgozbioru Giovanniego   Bernardino Bonifacio
11.50-12.10 Mgr Anna Polańska (Biblioteka ASP w Gdańsku)
                     Ochrona kultury materialnej na przykładzie zbiorów fotograficznych   przechowywanych w Bibliotece i Archiwum ASP w Gdańsku

12.10-13.00 Dyskusja, wystąpienia sponsorów

13.00-14.30 Obiad

14.30-14.50 Dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
                    Wojenny dziennik dyżurów OPL Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie
                    z 1939 r.
14.50-15.10 Dr Jana Brožovská Onderková (Slezská univerzita v Opavě)
                     Vznik a vývoj historického fondu Knihovny Slezského zemského muzea v Opavě
15.10-15.30 Dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
                      Próba wywozu z Polski dóbr kultury przez attaché Szwecji w 1947 r.

15.30-16.30 Zwiedzanie Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (dla                               chętnych)

19.00-21.00 Uroczysta kolacja

18 maja 2018

9.00-9.20 Dr Tomasz Stolarczyk (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego)
                 Kondycja zbiorów poklasztornych i ich zabezpieczenie w pierwszych   latach Królestwa Polskiego w świetle relacji Samuela Bogumiła Linde
9.20-9.40 Mgr Paweł Fiszer (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego),
                Mgr Radosław Michalski (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego)
                Jak wykorzystać potencjał zbiorów biblioteki naukowej na przykładzie zdigitalizowanych kolekcji druków ulotnych w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego

9.40-10.10 Dyskusja, przerwa na kawę i kanapkę

10.10-10.30 Dr Przemysław Wojciechowski (Archiwum Państwowe
                                                                       w Poznaniu)
                    Organizacja ćwiczeń ratowniczych w bibliotekach na wypadek   sytuacji kryzysowych
10.30-10.50 Mgr Olivier Harenda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika
                                                       w Toruniu)
                    „Żyjemy dla ksiąg” - eksploracja przestrzeni bibliotecznej w metafikcji historiograficznej

10.50-11.20 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie obrad

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz