7 marca 2019

Zapraszamy do Biblioteki UKW na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Polska w stosunkach międzynarodowych dwadzieścia lat po przystąpieniu do NATO”Zapraszamy do Biblioteki UKW na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Polska w stosunkach międzynarodowych dwadzieścia lat po przystąpieniu do NATO”. Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 marca 2019 r., w dwudziestą rocznicę przystąpienia Polski do NATO. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych poniższą tematyką na jubileuszową konferencję do Bydgoszczy, która nie bez powodu nazywana jest „polską stolicą NATO”, w mieście znajduje się bowiem kilka ważnych jednostek Sojuszu Północnoatlantyckiego, które na stałe włączyły się w krajobraz ósmego co do wielkości miasta w Polsce. Niniejsza konferencja wpisuje się także w obchody rocznicowe bydgoskiej uczelni, świętującej w 2019 r. pięćdziesięciolecie istnienia.

Dwudziesta rocznica przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego przypadająca 12 marca 2019 r. oraz piętnastolecie wstąpienia naszego państwa do UE skłaniają do refleksji na temat miejsca i roli naszego kraju w systemie europejskiego bezpieczeństwa oraz szerzej we współczesnych relacjach międzynarodowych. Od 2015 r. Polska usiłuje zredefiniować swoją politykę międzynarodową, czego wyrazem ma być także zwiększona aktywność w obszarze polityki bezpieczeństwa i obrony. W konsekwencji działania władz w tym wymiarze ulegają znaczącej ewolucji w kierunku twardego artykułowania polskich interesów i poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa narodowego, nowych sojuszy oraz instrumentów realizacji nowej polityki zewnętrznej. W tym kontekście zapraszamy do uczestnictwa w dyskusji nad następującymi problemami:
  • Ocena procesów historycznych, w wyniku których możliwe było przystąpienie Polski do NATO i Unii Europejskiej oraz uwarunkowań wynikających ze zmieniającego się geopolitycznego położenia Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w.,
  • Stanowisko Polski wobec kryzysów współczesnej Europy (m.in. konfliktu na Ukrainie, kryzysu migracyjnego, Brexitu),
  • Stosunek członków NATO i Unii Europejskiej do ewolucji tych organizacji w świetle teorii bezpieczeństwa oraz integracji europejskiej i praktyki ich funkcjonowania, - Relacje bilateralne Polski z wybranymi państwami świata, takimi jak: Rosja, USA, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina oraz „nowymi” mocarstwami,
  • Działalność Polski w organizacjach i inicjatywach międzynarodowych, takich jak OBWE, Rada Europy, Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski czy Trójmorze,
  • Rola zagranicznej polityki ekonomicznej, w tym zwłaszcza problemy bezpieczeństwa energetycznego, przemysłu zbrojeniowego i handlu uzbrojeniem,
  • Reakcje innych państw, zwłaszcza Rosji, na zmieniającą się polską politykę zagraniczną i bezpieczeństwa;
  • Wpływ polityki historycznej Polski i innych państw na wzajemne relacje, w tym ponownie otwierany problem reparacji i odszkodowań wojennych, a w konsekwencji być może kwestii rewizji granic.
  • Region Kujaw i Pomorza i jego związki z Sojuszem Północnoatlantyckim.
  • 15 lat Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja współczesnego świata, w tym podważanie wielu fundamentalnych zasad stosunków międzynarodowych w obliczu wyzwań i zagrożeń, jakie stoją dziś przed Europą i całym światem inspirują do zintensyfikowania dyskusji nad powyższymi problemami. Oczywiście nie jest to pełen katalog problemów do dyskusji.

Organizatorzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Partnerzy:
Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP im. Gen. Władysława Sikorskiego
Joint Force Training Centre (Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO)
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Komitet Naukowy:
Dr hab. Marek Zieliński, prof. nadzw.
Dr hab. Jan Waskan, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Albert Kotowski (przewodniczący)
Dr hab. Andrzej Zaćmiński, prof. nadzw.
Dr hab. Donat Mierzejewski, prof. nadzw.
Dr hab. Piotr Siemiątkowski, prof. nadzw.
Dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. nadzw.
Dr hab. Łukasz Jureńczyk, prof. nadzw.
Dr Sławomir Sadowski
Dr Krzysztof Garczewski (pomysłodawca)
Dr Łukasz Nadolski
Dr Kamila Sierzputowska
Dr Patryk Tomaszewski
Płk. Jarosław Mokrzycki
Kmdr por. mgr inż. Jarosław Keplin
Ppłk. mgr inż. Cezary Pawlak

Zespół Organizacyjny:
Kierownicy konferencji: 
Prof. dr hab. Albert Kotowski
Dr Kamila Sierzputowska
Sekretarze konferencji: 
Dr Krzysztof Garczewski
Dr Sławomir Sadowski


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza