30 października 2013

Obchody Dnia Niepodległości Węgier


 
Dnia 28 października Biblioteka UKW uczciła obchody Dnia Niepodległości Węgier. Głównym organizatorem tej uroczystości było Bydgoskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier. Okolicznościową sesję pod nazwą „Polacy i Węgrzy w ostatnich stuleciach” otworzyła dyrektor Biblioteki Aldona Chlewicka, wiceprzewodnicząca BTPW. We wstępie nawiązała do przyjaźni polsko–węgierskiej, którą na uniwersytecie i w Bydgoszczy członkowie stowarzyszenia kultywują od dwóch lat, a pomysłodawcami tej inicjatywy był p. Eryk Bazylczuk oraz p. Barnard Mross prezes BTPW. Regularnie od 2011 roku na uniwersytecie obchodzone są dni przyjaźni obu krajów.

 
prorektorzy UKW i UTP
Następnie uroczyście powitała władze dwóch bydgoskich uczelni m.in.: prorektora  ds. organizacji i rozwoju prof. dr hab. inż. Wojciecha Kapelańskiego z UTP oraz prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Sławomira Kaczmarka z UKW.
Przedstawiła również prelegentów : Konsula Honorowego Węgier w Bydgoszczy - mgr. Marka Pietrzaka, prof. dr. hab. Dariusza Markowskiego z UMK, mgr. Marcina Kabzińskiego, mgr. inż. Eryka Bazylczuka oraz p. redaktor Hannę Sowińską z Gazety Pomorskiej.

Pierwszą osobą referującą wykład pt. „Węgier z urodzenia, bydgoszczanin z wyboru. Józef Szügyi Trajtler - człowiek, który uratował bydgoską kolej” był Pan Marek Pietrzak. Prezentacja miała na celu przedstawienie węgierskiego kolejarza, który znaczną część swojego życia poświęcił naszemu miastu. W czasie wojny polsko - bolszewickiej miał on duży wkład w utrzymanie sprawności transportu kolejowego w granicach byłej II Rzeczypospolitej.

Życie Trajtlera rozpoczęło się w Cesarstwie Austro – Węgierskim a skończyło w niepodległej Polsce, dlatego też w sposób szczególny łączy on historię Polski i Węgier oraz samej Bydgoszczy. Do Bydgoszczy przyjeżdża w 1919 roku i mieszka w kamienicy przy ulicy Zygmunta Augusta 34. Jako naczelny urzędnik  ruchu pracuje przy ulicy Dworcowej 63. Pochowany na cmentarzu Starofarnym przy ulicy Grunwaldzkiej. Inżynier Trajtler pozostawił dokumentujący jego pracę, zawierający około 200 zdjęć wykonanych mostów, tuneli, stacji kolejowych i wiaduktów. Album ten zostanie w niedługim czasie zeskanowany przez pracownię digitalizacji Biblioteki UKW.

Drugi referat, prof. dr. hab. Dariusza Markowskiego, poświęcony był panoramom w sztuce polskiej i węgierskiej końca XIX i początku XX w. Natomiast kolejny wykład traktował o polskich uciekinierach, którzy w trakcie II wojny światowej znaleźli schronienie na Węgrzech.


Bardzo interesującym tematem, który podjął p. Eryk Bazylczuk były wspomnienia dotyczące rewolucji węgierskiej w 1956 r. Na zakończenie głos zabrała red. Hanna Sowińska, która opowiedziała o tym, jak mieszkańcy Bydgoszczy pomagali Węgrom w tych tragicznych dla nich czasach.


Całe spotkanie, oprócz uczczenia Dnia Niepodległości, było także swego rodzaju przypomnieniem wspólnych losów obu krajów.Na zakończenie sesji goście oraz uczestnicy mogli zwiedzić wystawę 1000 lat wspólnej historii Polaków i Węgier.

Galeria zdjęć

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza