2 grudnia 2013

Relacja z Seminarium Rady Młodych NaukowcówRada Młodych Naukowców, powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyszła z nową, bardzo ciekawą inicjatywą – organizacją spotkań z młodymi uczonymi, które mają na celu przybliżenie zasad pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie badań naukowych. W związku tym w naszej Bibliotece 27 listopada br. odbyło się seminarium szkoleniowo – dyskusyjne dotyczące Mechanizmów finansowania badań naukowców w Polsce. Cykl ten został objęty patronatem MNiSW, prof. Barbary Kudryckiej. Wydarzenie zostało zrealizowane przy współpracy Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jak również Stowarzyszenia TOP 500 Innovators.


Uroczystego otwarcia seminarium dokonał prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek. Powitał m.in. J.M. rektora Janusza Ostoję – Zagórskiego, profesora Michała Karońskiego – przewodniczącego Rady NCN., prof. Krzysztofa Nowaka (NCN), p. Pawła Kurzyńskiego z NCBR, członka RMN dr Marię Mosor jak również p. Annę Koržinek z MNiSW.Głównym tematem spotkania było nie tylko samo finansowanie oparte na systemach konkursowych ale również przybliżono zasady formułowania wniosków zgłoszeniowych, co należy pisać a czego nie należy uwzględniać, by móc uzyskać grant. Przedstawiono najczęściej popełniane błędy w aplikowaniu, które stanowią źródła niepowodzeń w konkursach, np. źle sprecyzowany cel naukowy, kosztorys, dorobek naukowy, niedostarczenie wniosku w języku angielskim, czy nawet uchybienie terminu. Przybliżono także charakterystykę konkursów o dość nietypowych nazwach tj.: Etiuda, Sonata, Preludium, Opus, czy Fuga.Po krótkiej przerwie na regenerującą kawkę i ciastko, młodzi naukowcy, doktoranci jak również prelegenci powrócili do drugiej części spotkania, na której przedstawiona została oferta stypendialna DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) przez p. Yvonne Belczyk – Kohl. Natomiast laureaci programów NCN, MNiSW oraz FNP podzielili się własnymi doświadczeniami z konkursów i programów stypendialnych.Poruszane tematy pobudziły uczestników do ożywionej dyskusji z Gośćmi. Następne seminaria odbędą się w sąsiednim Toruniu i w Poznaniu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza