15 października 2015

Relacja z otwarcia wystawy Jerzego Riegla1 października 2015 roku odbyło się otwarcie wystawy fotografii Jerzego Riegla, pt. „W kolorze sepii”. Otwarcia dokonała z-ca dyrektora Barbara Maklakiewicz. Wystawa jest bardzo znacząca nie tylko dla sympatyków twórczości Jerzego Riegla, ale przede wszystkim ważna dla bydgoszczan, ponieważ prezentowane prace w większości ukazują Bydgoszcz oraz jej okolice. Liczne grono zebranych gości jest żywym dowodem na to, że ta fotografia jest czymś wyjątkowym i wiecznie żywym. 


Prezentacji sylwetki artysty dokonała Hanna Strychalska. Po wstępie biograficznym przedstawiła techniki i zakres pracy Jerzego Riegla, mówiąc między innymi: „Zdobył wiele umiejętności jako poligraf ucząc się, pracując, a potem kształcąc innych w zakładach graficznych w ciągu 40 lat. Wiedza ta ma wiele zakresów, bo dotyczy i chemii, projektowania plastycznego, i fotografii a także druku i grafiki. Całą tę wiedzę Jerzy Riegel, poligraf, wykorzystał w najwyższym stopniu na swoim drugim etapie twórczości, jako fotografik. W 1948 roku wykonał swoje pierwsze zdjęcie i od tego czasu fotografuje cały czas z niezmierną pasją. W 1967 roku J. Riegel został przyjęty do Związku Polskich Artystów Fotografików przez słynnego Edwarda Hartwiga. […] Posiada wielki dorobek, tysiące zdjęć, wiele nagród i wyróżnień w obu dziedzinach, poligrafii, jak i fotografii. […] Techniki, jakimi zajmuje się Jerzy Riegel są określane jako trudne, dawne, artystyczne. Pracuje w technice bromu, ale przede wszystkich ukochanej izohelii, także solaryzacji i pigmentu. […] Te techniki umiejętnie uzupełnia o tytułową sepię, która dodaję barwy i miękkości biało-czarnym fotogramom. Jego ulubiona technika izohelia, w połączeniu z sepią jest określana jako izohelia brązowa i jest właściwa tylko dla twórczości Jerzego Riegla. Druga ulubiona kombinacja fotograficzna to izohelia z solaryzacją z dodatkiem sepii. Artysta nie tylko pracuje w technikach, które wymagają skomplikowanych procesów chemicznych, ale również wielokrotnego naświetlania negatywów i które mają dużo związku z grafiką. […] Nasza wystawa dobrze charakteryzuje tematykę, która fascynuje Jerzego Riegla od dziesiątków lat. To jest przede wszystkim miasto, miasto z przeszłości zatrzymane w czasie, zabytki, stare domy, kamienice, perspektywy ulic. To są również szczegóły architektoniczne, które symbolizują przeszłość, pochylona latarnia, błysk bruku kamiennego, pojedyncza brama, ślepy zaułek, itp. urocze motywy i miejsca, które coraz bardziej odchodzą w przeszłość, czyli w tytułową sepię. To skupienie na szczególe odnajdujemy również w przedstawieniach pejzażowych. […] Trzeci ważny temat to portret. Warto wspomnieć, że to on sfotografował wiele osób tworzących życie kulturalne w Bydgoszczy w ciągu kilkudziesięciu lat. Przedstawił wielu artystów plastyków, a także wykonał niezapomniane zdjęcia, które pokazują środowisko plastyczne w Bydgoszczy, w trakcie pracy i odpoczynku podczas słynnych plenerów plastycznych, które odbywały się tutaj przez blisko 40 lat pod patronatem Leona Wyczółkowskiego. […] Warto zauważyć, że poza tym, że fotografia J. Riegla to opis rzeczywistości materialnej, należy zwrócić uwagę, że są to wybrane motywy, które maja bardzo określoną formę i nabierają wymiaru symbolicznego. Zważywszy na głęboki namysł, który towarzyszy każdemu ujęciu, na odpowiedniość pomiędzy treścią i formą, prawie za każdym razem te fotogramy to są portrety. Portrety nie tylko ludzi, ale obiektów przyrody i obiektów architektonicznych. […] Dorobek Riegla to 80 wystaw indywidualnych i 150 wystaw zbiorowych. […] Jerzy Riegel ze względu na swój talent, ogromny dorobek, artyzm jest artystą na miarę europejską, a równocześnie jest legendą Bydgoszczy.” 

Po krótkiej rozmowie pani Hanny Strychalskiej z artystą, gości zaproszono do zwiedzania wystawy i indywidualnych już spotkań z Jerzym Rieglem. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz