24 maja 2017

Ogólnopolska Konferencja „Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych - nowe wyzwania”Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy oraz Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji poświęconej współpracy między bibliotekami publicznymi. Konferencja odbędzie się w dn. 30-31 maja 2017 r. w Bydgoszczy w siedzibie Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Konferencja skierowana do bibliotekarzy pracujących w bibliotekach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, jest kontynuacją działań podejmowanych przez SBP w poprzednich latach. W listopadzie 2015 r. przy współpracy Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, SBP zorganizowało warsztaty poświęcone działalności metodycznej, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. W ich podsumowaniu sformułowano oczekiwanie zorganizowania ogólnopolskiej konferencji na ten temat, która podjęłaby szerzej tematykę omawianą podczas warsztatów, a także dałaby możliwość włączenia się w dyskusję pracownikom bibliotek powiatowych i gminnych. Odniesienie do współpracy między poszczególnymi szczeblami bibliotek publicznych łączy się z podjęciem innych ważnych zagadnień dotyczących np. sieci bibliotecznej, organizacji placówek w obrębie jednostki administracyjnej, ich finansowania.

Celem planowanej konferencji jest:
określenie zakresu i form współpracy między bibliotekami publicznymi,
wypracowanie/określenie modeli/modelu współpracy między bibliotekami publicznymi poszczególnych poziomów, kierunków i perspektywicznych celów,
sformułowanie propozycji zmian w zapisach ustawy o bibliotekach, w punktach dotyczących zadań bibliotek wojewódzkich i powiatowych,
wskazanie instytucji inspirujących kierunki działania (zastępujących bądź wspomagających biblioteki wojewódzkie i powiatowe) w relacjach z bibliotekami pozostającymi w sieci.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza