6 czerwca 2017

Ogólnopolska Konferencja „Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych – nowe wyzwania" - fotorelacja30-31 maja 2017 r. w Bibliotece UKW odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych – nowe wyzwania”. 

W imieniu organizatorów gości przywitała przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Elżbieta Stefańczyk, a wśród nich znaleźli się m.in.: dr Joanna Gomoliszek z Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii UKW, z-cy dyrektora Biblioteki UKW Barbara Maklakiewicz i Dobromiła Anhalt, Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Ewa Stelmaszewska oraz z-ca dyrektora ds. merytorycznych WiMBP Danuta Kaczmarek, z Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Kurek oraz przedstawiciel firmy IBUK Libra Zbigniew Jan Meller.Konferencję otworzyła dr Joanna Gomoliszek.Konferencja podzielona została na cztery bloki tematyczne: 

I blok: Uwarunkowania działalności bibliotek,

II blok: Model, czy modele współpracy z bibliotekami w terenie?

III blok: Czy biblioteki powiatowe są potrzebne?

IV blok: Biblioteki gminne – same czy w sieci?


Konferencja skierowana była do bibliotekarzy pracujących w bibliotekach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, była kontynuacją działań podejmowanych przez SBP w poprzednich latach. W listopadzie 2015 r., przy współpracy Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, SBP zorganizowało warsztaty poświęcone działalności metodycznej, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. W ich podsumowaniu sformułowano oczekiwanie zorganizowania ogólnopolskiej konferencji na ten temat, która podjęłaby szerzej tematykę omawianą podczas warsztatów, a także dałaby możliwość włączenia się w dyskusję pracownikom bibliotek powiatowych i gminnych. Odniesienie do współpracy między poszczególnymi szczeblami bibliotek publicznych łączy się z podjęciem innych ważnych zagadnień dotyczących np. sieci bibliotecznej, organizacji placówek w obrębie jednostki administracyjnej, ich finansowania.

Celem planowanej konferencji było:
  • określenie zakresu i form współpracy między bibliotekami publicznymi,
  • wypracowanie/określenie modeli/modelu współpracy między bibliotekami publicznymi poszczególnych poziomów, kierunków i perspektywicznych celów,
  • sformułowanie propozycji zmian w zapisach ustawy o bibliotekach, w punktach dotyczących zadań bibliotek wojewódzkich i powiatowych,
  • wskazanie instytucji inspirujących kierunki działania (zastępujących bądź wspomagających biblioteki wojewódzkie i powiatowe) w relacjach z bibliotekami pozostającymi w sieci.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza