18 sierpnia 2017

Praca urzędników Organizacji Narodów Zjednoczonych w świetle nowych nabytków w zbiorach Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego.Ponad 175 pozycji inwentarzowych ma zbiór dotyczący misji pokojowych ONZ, przekazany przez Henryka Sokalskiego, wieloletniego pracownika Organizacji, dyrektora ds. rozwoju społecznego 
i spraw humanitarnych oraz kierownika sił prewencyjnych ONZ w Macedonii w latach 1995 – 1998. 


Zasoby Muzeum powiększyły się o pamiątkowe plakiety, medale kontyngentów stabilizacyjnych, archiwalia związane z organizacją misji pokojowych. Szczególnie interesujące są materiały obrazujące pracę urzędników ONZ – korespondencja mailowa, konspekty wystąpień, komunikaty prasowe, brudnopisy przemówień, rezolucje, wycinki z czasopism, notatki dotyczące bieżących wydarzeń na terenach ogarniętych konfliktami zbrojnymi. Zbiór, którego ramy chronologiczne wyznaczają lata 1987 – 2005, zostanie wkrótce udostępniony wszystkim zainteresowanym. 

Zapraszamy!

Aleksandra Jankowska

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza