22 listopada 2018

Zapraszamy do zwiedzania wystawy "(Nad)Rysować"
Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy pt."(Nad)Rysować" (Galeria I piętro), która jest wystawą pokonkursową VIII edycji Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego NAD_RYSOWAĆ. W wystawie wzięli udział studenci i absolwenci dwóch ostatnich lat uczelni artystycznych z Polski i zagranicy. Głównym organizatorem konkursu jest Zakład Rysunku Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Założeniem wystaw organizowanych przez Zakład Rysunku UMK od 2008 jest pokazanie rysunku w całej jego różnorodności, poczynając od dobrego rysunku klasycznego, przez rysunek użytkowy, ilustracyjny, poprzez rozwiązania mniej konwencjonalne, przybierające formę animacji, akcji, performance, instalacji aż po realizacje czysto konceptualne.

Czym jest tytułowe NAD_RYSOWANIE, które stało się hasłem przewodnim tegorocznej edycji? 
Refleksją nad przekraczaniem rysunkowych granic, więcej niż rysunkiem. Koncepcja tej edycji krąży wokół prostej rady jaką zostawił po sobie prof. Krzysztof Cander, wybitny pedagog i wszechstronny artysta, która brzmiała: Więcej rysować! To więcej zamieniamy w NAD_RYSOWANIE, czyli wartość dodaną. Interesują nas przekroczenia: W obszarze rysunku klasycznego, poszukujemy jeszcze precyzyjniej odtwarzanej rzeczywistości, a może wyjścia w stronę NAD_REALIZMU? W obszarze rysunku reportażowo-codziennego, szukamy przejawów NADaktywności rysunkowej, objawiającej się rysowaniem bez przerwy, na zajęciach i na marginesach, w szkicownikach, na papierze, ale też na wszystkich innych podłożach. W obszarze rysunku eksperymentalnego oczekujemy wyjścia poNAD płaszczyznę, w przestrzeń, poza ściany galerii...

Wierzymy, że NAD_RYSOWANIE może być przekraczaniem granic swoich własnych umiejętności, ale także szukaniem wciąż nowych obszarów rysunkowych.

Podczas ekspozycji wystawy w Galerii Sztuki Wozownia w maju 2018 roku zostały pokazane prace blisko 100 młodych artystów z ponad dwudziestu uczelni artystycznych z Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Rosji, Bułgarii, Holandii. Od jesieni 2018 roku wystawa rozpoczęła swoją wędrówkę po Polsce , jej część można oglądać w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dniach 20.11.2018 – 9 .01.2019. Ekspozycja w bibliotece jest wzbogacona o autorski zestaw książek wykonanych przez studentów UMK w Toruniu, które powstały podczas zajęć w Zakładzie Rysunku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz