7 marca 2022

Otwarcie wystawy pt. "Karl Dedecius. Między słowami - między narodami" w Bibliotece UKW - relacja

Dr hab. Krzysztof Okoński wita gości i oficjalnie rozpoczyna wydarzenie

1 marca 2022 r. w Bibliotece UKW miało miejsce otwarcie wystawy pt. „Karl Dedecius. Między słowami – między narodami”, poświęconej życiu i działalności literackiej, edytorskiej i tłumaczeniowej Karla Dedeciusa. Gości przywitał prof. Piotr Zwierzchowski, dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze. Wyraził też ubolewanie, że dyskusja o dialogu kultur odbywa się w tak trudnym czasie, kiedy wojska rosyjskie prowadzą inwazję na Ukrainę i wszystkie działania, które się tam toczą, z dialogiem nie mają nic wspólnego. Być może właśnie dlatego nie powinniśmy tracić wiary, że między narodami może istnieć porozumienie, a konflikty, mimo wszystko, można rozwiązywać pokojowo, za pomocą dialogu.

Profesor Piotr Zwierzchowski szczególnie serdecznie powitał autorów wystawy i prelegentów - dr Ilonę Czechowską z Fundacji im. K. Dedeciusa, działającej przy Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, oraz dr. Ernesta Kuczyńskiego z Uniwersytetu Łódzkiego. Podziękował także dyrekcji Biblioteki i mgr Barbarze Maklakiewicz, za zorganizowanie wystawy i umożliwienie spotkania w gmachu biblioteki, oraz dr. hab. Krzysztofowi Okońskiemu, prof. uczelni, z Instytutu Nauk o Kulturze UKW za zaangażowanie w pracę nad zorganizowaniem całego przedsięwzięcia.

profesor Piotr Zwierzchowski przemawiający do publiczności, przy stole plenarnym prelegenci.

Słowo wstępne wygłosiła prof. Monika Szczepaniak, kierownik Katedry Komparatystyki Kulturowej UKW. Nawiązała w nim do działalności Karla Dedeciusa i projektów realizowanych w Katedrze, a szczególnie badań nad tekstami kultury niemieckiej, austriackiej, szwajcarskiej i polskiej, analizowaniu podobieństw i różnic miedzy językami, tekstami, obrazami, itp.

Słowo wstępne prof. Moniki Szczepaniak

Następnie głos zabrał dr Ernest Kuczyński, który w wykładzie pt. „Między słowami – między granicami. Dialog kultur z perspektywy Karla Dedeciusa” szeroko omówił okoliczności jego działań oraz ich znaczenie, również w budowaniu dobrych relacji między narodami. 

Dr Ernest Kuczyński podczas wykładu, obok przy stole dr Krzysztof Okoński oraz dr Ilona Czechowska

Po tym wystąpieniu dr Ilona Czechowska, która przez dziesięć lat była osobistym sekretarzem K. Dedeciusa, przybliżyła jego drogę życiową - od dzieciństwa spędzonego w Łodzi, poprzez losy wojenne i powojenne, aż do rozpoczęcia działalności, która odegrała tak ogromną rolę w upowszechnianiu polskiej literatury i kultury za granicą. Zaprezentowała również album poświęcony K. Dedeciusowi, wydany w setną rocznicę jego urodzin.
Spotkanie zwieńczyło zwiedzanie wystawy, po której oprowadziła gości dr Ilona Czechowska.Następnego dnia, 2 marca, pracownicy Biblioteki UKW również mieli okazję wziąć udział w oprowadzeniu kuratorskim po wystawie. Dr Ilona Czechowska w niezwykle zajmujący sposób przybliżyła uczestnikom spotkania postać K. Dedeciusa. Podarowała też naszej Bibliotece książkę „Karl Dedecius. Inter verba – inter gentes” pod red. Ilony Czechowskiej i Ernesta Kuczyńskiego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz