Kontakt

Katarzyna Mrotek

-  twórca i administrator bloga
- autor zdjęć i filmów oraz ich obróbka
- opracowywanie wstępnych informacji o wydarzeniach oraz aktualizacja  kalendarza
- redagowanie artykułów
- zbieranie materiałów poprzez udział w wydarzeniach odbywających  się w Bibliotece


Kontakt:
Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. Karola Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz
Oddział Zbiorów Specjalnych; Pracownia Digitalizacji
katarzyna.mrotek@ukw.edu.pl; katarzyna.mrotek7@gmail.com
tel.: 52 32 66 441


Małgorzata Kamzol


- korekta i redakcja tekstów

Kontakt:
Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. Karola Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz
Sekcja Informacji Naukowej
malgorzata.kamzol@ukw.edu.pl
tel. 52 32 66 426






Brak komentarzy:

Prześlij komentarz