27 października 2016

Radio PIK i Wrota wyobraźni


Zapraszamy do wysłuchania audycji "PIK-owa kawiarenka", poświęconej ostatnim "Wrotom wyobraźni: akademickim spotkaniom z literaturą", której gościem była Andrea Tompa i promowana przez nią książka "Dom Kata". Rozmowę z Honorowym Konsulem Węgier Markiem Pietrzakiem oraz z dr hab. prof. Ewą Górecką (IFPiK UKW) przeprowadziła Ewa Dąbska.Wchodząc na stronę Radia Pik i jej archiwum, proszę wybrać audycję z dnia 25 października 2016 (PIK-owa kawiarenka).

24 października 2016

Andrea Tompa w Bibliotece UKW - relacja19 października Andrea Tompa, węgierska pisarka, była kolejnym gościem „Wrót wyobraźni: akademickich spotkań z literaturą”. Pisarka promowała swoją powieść „Dom Kata”, za którą w 2010 r. została odznaczona nagrodą dla debiutu literackiego przez Siedmiogrodzką Fundację dla Literatury Węgierskiej. W 2013 r. opublikowano jej drugą opowieść „Na waleta – Dwoje lekarzy w Siedmiogrodzie”. W tym samym roku została laureatką nagrody im. Pála Békésa za stworzenie w obu powieściach nowego rodzaju sagi rodzinnej, wplecionej w wątki historiograficzne dwudziestowiecznego Kolożwaru. 17 października 2014 r. otrzymała nagrodę im. Tibora Déryego za wyjątkowe zasługi dla węgierskiej literatury, została odznaczona także prestiżową nagrodą im. Sándora Máraiego w 2015 roku. Obie powieści Tompy cieszą się zarówno uznaniem krytyków literackich, jak i czytelników. 

Zapraszamy na spotkanie z Jakubem Małeckim :)Zapraszamy na kolejne spotkanie z Wrotami wyobraźni i jego gościem.
W listopadzie zawita do nas już po raz drugi Jakub Małecki ze swoją nową książką "Ślady", która ukazała się 28 września br.

18 października 2016

Otwarcie wystawy słuchaczy KUTW - relacja12 października 2016 r., otworzyliśmy kolejną już w tym roku akademickim wystawę malarstwa. Autorami dzieł są słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy UKW. Inicjatorką wystawy była Bożena Sałacińska, przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW. 

Swoje prace zaprezentowało pięcioro autorów: Elżbieta Łukomska, Jadwiga Piechotowska, Elżbieta Rogowska, Teresa Wiśniewska i Zbigniew Wypijewski, którzy w większości swoje artystyczne uzdolnienia i pasje zaczęli realizować po zakończeniu pracy zawodowej. Wciąż poszukują własnej drogi twórczej, doskonalą technikę, również poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez bydgoskich artystów malarzy. Kilkuletni okres twórczości zaowocował już wystawami indywidualnymi i udziałem w wystawach zbiorowych. Ich prace zostały docenione na konkursach dla artystów nieprofesjonalnych, ostatnio podczas XI Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki (E. Rogowska i Z. Wypijewski – nagroda).

Konferencja Dziekanów Wydziałów Artystycznych i Artystyczno-Pedagogicznych - fotorelacja
W dniach 17-18 października 2016 r. w Bibliotece UKW odbyła się Konferencja Dziekanów Wydziałów Artystycznych i Artystyczno-Pedagogicznych podległych MNiSW z inicjatywy Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia dra hab. Benedykta Odya prof. nadzw. UKW i Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dra hab. Bernarda Mendlika. Obrady miały miejsce w Sali Pamięci Bydgoszczan.