21 listopada 2013

Zapraszamy na Radę Młodych Naukowców 27 listopada 2013 r.


Rada Młodych Naukowców oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zapraszają serdecznie na Seminarium szkoleniowo – dyskusyjnych pt. Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce, które odbędzie się w środę 27 listopada 2013 r. o godz. 11:00, w Bibliotece UKW przy ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy w sali konferencyjnej.

Seminaria "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce" to cykl spotkań z młodymi uczonymi realizowany z inicjatywy Rady Młodych Naukowców, przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowym Punktem Kontaktowym, pod patronatem honorowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Celem spotkań jest obok zaprezentowania przez przedstawicieli MNiSW, NCN, NCBR oraz KPK aktualnie oferowanych programów, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy. Duża część sesji będzie poświęcona na dyskusję uczestników z Gośćmi oraz wymianę własnych doświadczeń.


ZAPRASZAMY!!!

Program Seminarium Rady Młodych Naukowców

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza