14 listopada 2017

Interdyscyplinarne Seminarium Naukowo-Praktyczne pt. „Bezdomność – diagnoza i ścieżki wyjścia” w Bibliotece UKW„…człowiek, jeżeli jest już poratowany, trzeba mu bezpośrednio otworzyć niejaką furtkę do wyjścia z nędzy, inaczej bowiem nie warto go było ratować…” – słowa św. brata Alberta nakreśliły główną myśl przewodnią Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowo-Praktycznemu pt. „Bezdomność – diagnoza i ścieżki wyjścia”, która odbyła się 6 listopada br. w murach Biblioteki UKW. Seminarium zorganizowała Archikonfraternia Literacka Dom w Bydgoszczy oraz Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach XXXVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Patronat honorowy seminarium objął Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. zw. dr hab. Jacek Woźny.


Gospodarzem i moderatorem panelu dyskusyjnego była dr Grażyna Szabelska, radna Rady Miasta Bydgoszcz. Uczestnikami panelu byli: prof. dr hab. Małgorzata Basińska, UKW, dr Anna Rutkowska, UKW, dr Magdalena Wędzińska, UKW, Marian Gliniecki, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ks. Maciej Kulczyński, z-ca dyrektora „Caritas” Diecezji Bydgoskiej, ks. Sławomir Bar, Zgromadzenie Księży Misjonarzy, s. Magdalena Bella, Zgromadzenie Sióstr Albertynek, Leszek Walczak, NSZZ „Solidarność” Region Bydgoski, o. Mieczysław Łusiak, Bydgoski Ośrodek Solidarności Społecznej, Beata Zielińska, Fundacja Inkubator Społeczny, Anna Stranz, Stowarzyszenie Bractwo Więzienne oraz Paweł Cwynar dający świadectwo wychodzenia z bezdomności.


Poproszony o zabranie głosu Rektor UKW, powiedział m.in., że fakt uczestniczenia Uniwersytetu w tym wydarzeniu, daje wyraz jego zaangażowaniu humanistyczno-społecznemu oraz czynne uczestniczenie w życiu miasta. Natomiast odnosząc się już do samego tematu bezdomności dodał, że można mieć dom mieszkalny, gospodarczy, dom rodzinny, ale najważniejsze to posiadanie swoich korzeni, swojego fundamentu, swojej własnej historii. 


W imieniu księdza biskupa Jana Tyrawy, Aleksander Grzybek (członek Komitetu Organizacyjnego TKCh), wręczył prof. dr. hab. Jackowi Woźnemu podziękowanie za wkład i pomoc w organizowanie i wspieranie Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. 


Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii „Wszyscy bywamy żebrakami”, której autorami zdjęć byli Mieczysław Franaszek, ks. Maciej Kulczyński i Jacek Soliński. Ten ostatni dokonał wprowadzenia do ekspozycji, podczas, której podzielił się swoimi refleksjami „…że te wszystkie postacie, które fotografuje są ikonami upadku Świata Zachodu. Są głosami protestu przeciwko temu wszystkiemu co widząc w zasadzie nie dostrzegamy, tzn. nie widzimy żebractwa duchowego, upadku kultury duchowej zachodu. Pomyślałem, że to najlepsza metafora, żeby oddać stan cywilizacji, tego co nastąpiło. Jedyną refleksję, którą mogę Państwu przekazać to tylko zastanowienie się, czy bieda ekonomiczna, bieda duchowa jest tym czymś, czemu powinniśmy stawić czoło? […]”.Seminarium i naukowe rozważania uświetniła oraz w sposób poetycki uzupełniła naukowe rozważania, recytacja poezji i prozy w interpretacji znakomitego bydgoskiego aktora Mieczysława Franaszka. Usłyszeliśmy utwory wybitnych poetów i prozaików, takich jak m.in.: Przemysław Dakowicz, Tadeusz Nowak, Maciej Krzyżan, Jan Wach, Wojciech Gawłowski, ks. Jan Sochoń, Krzysztof Derdowski, Krzysztof Szymoniak, Zofia Zarębianka. 


Na spotkaniu gościliśmy również Andrzeja Tyszkę, opiekuna młodzieży Gimnazjum nr 30 w Bydgoszczy, którzy to przygotowali i zaprezentowali sesję posterową „Żywot Świętego Brata Alberta”.


WIĘCEJ ZDJĘĆ - TUTAJ

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza