20 lutego 2018

Zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu "Tygodnika Powszechnego"Klub „Tygodnika Powszechnego” w Bydgoszczy zaprasza na otwarte spotkanie, które odbędzie się 22 lutego 2018 r. o godz. 18:00 w Sali Pamięci Bydgoszczan Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, przy ul. Szymanowskiego 3. Spotkanie zatytułowane "Alejchem szalom. Między asymilacją a wyobcowaniem" poprowadzi Piotr Mazurkiewicz. Gośćmi spotkania będą dr hab. Tomasz Kawski, prof. nadzw. UKW, członek Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie oraz socjolog, dr Michał Cichoracki. Podczas spotkania dyskutowane będą kwestie istoty więzów łączących Polaków i Żydów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz