17 kwietnia 2018

„Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle badań archeologicznych” - wystawa Muzeum Okręgowego w Bibliotece UKW„Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle badań archeologicznych” – taki tytuł nosi wystawa, którą 12 kwietnia br. zainaugurowaliśmy w Bibliotece UKW. Wystawa została przygotowana przez Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy oraz bydgoskimi archeologami zrzeszonymi w Sekcji Archeologicznej Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. To już trzecia edycja wystawy w Bydgoszczy, ale pierwsza poza murami Muzeum Okręgowym. Poprzednie edycje miały miejsce w latach 2014 i 2016.Uroczystego otwarcia dokonała z-ca dyrektora Biblioteki UKW Barbara Maklakiewicz. Bardzo serdecznie podziękowała dyrekcji Muzeum Okręgowego za możliwość wyeksponowania tak cennego zbioru archiwaliów oraz podkreśliła życzliwą i wieloletnią współpracę z tym ośrodkiem kultury. 


Na otwarciu gościliśmy m.in. JM Rektora UKW prof. dr. hab. Jacka Woźnego, Zastępcę Dyrektora MOB Ingę Kopciewicz oraz kuratorów ekspozycji Jolantę Szałkowską-Łoś i Józefa Łosia.
Rektor UKW podkreślił wysoką rangę i niezwykłość eksponatów prezentowanych na wystawie, bo nie na co dzień mamy okazję, aby z bliska obejrzeć tak cenne artefakty, które zazwyczaj pozostają zamknięte w archiwach i magazynach. Eksponowane przedmioty mają świadczyć również o tym, że „Bydgoszcz nie była  takim sobie miasteczkiem w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności, była bardzo liczącym się ośrodkiem handlowym, gospodarczym i politycznym.” – dodał.Poproszona o zabranie głosu Pani Inga Kopciewicz, powiedziała: „Ta wystawa, to kolejne wspólne przedsięwzięcie, które jest znakomitą okazją do podziękowania za możliwość współpracy i podkreślenia, jak nasza instytucja muzealna, […] może współpracować i prezentować swoje zbiory. W przypadku tej wystawy, to nie tylko prezentacja zbiorów muzealnych, ale również pracy badawczej, naukowej muzeum oraz całego środowiska naukowo-archeologicznego w Bydgoszczy.”


Wprowadzenia do wystawy dokonał kierownik działu archeologii MOB Józef Łoś: „Cieszymy się, że możemy zaprezentować w przestrzeni akademickiej dorobek archeologiczny z ostatnich około 20 lat. […] Otwarcie wystawy przypada w przeddzień rocznicy powstania miasta Bydgoszczy, właściwie nadania praw lokacyjnych oraz czasów, kiedy to pierwsi zasadźcy Jan Kiesselhuth i Konrad wytyczają rynek miejski, ciągi ulic, powstają kwartały z działkami miejskimi, i użytkowane przez wiele wieków stają się dzisiaj przedmiotem badań archeologicznych dla funkcjonujących i pracujących dziś archeologów, ale też przez wiele pokoleń jeszcze będą dostarczały ciekawych materiałów archeologicznych. Wystawa ma kolejną odsłonę, ale tutaj staraliśmy się ułożyć zabytki w trochę innej kompozycji, w innym ciągu niż miało to miejsce w muzeum. Tam prezentowaliśmy stanowiska, jako źródła do badania poszczególnych miejsc, natomiast tu, postaraliśmy się, aby przy planszach zabytki zakomponować w taki sposób, żeby one opowiadały o życiu mieszkańców sprzed 300, 400, 600 lat. […] Większość z zabytków zamyka się w okresie od XIV do XVIII wieku.[…]”
Po zakończeniu części oficjalnej, goście mieli możliwość obejrzeć eksponaty umieszczone w gablotach oraz zapoznać się z planszami, na których zobrazowano nasze  miasto i życie codzienne jego mieszkańców.
WIĘCEJ ZDJĘĆ - TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz