11 kwietnia 2018

Otwarty wykład o sowietyzacji Kresów Wschodnich w Bibliotece UKWSerdecznie zapraszamy na wykład "Sowietyzacja Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej po agresji ZSRR dnia 17 września 1939", który wygłosi dr hab. Adam Sudoł, prof. UKW. Spotkanie odbędzie w Bibliotece UKW 23 kwietnia br. o godz. 16.00 w Auli A.Adam Sudoł – dr hab. profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, absolwent liceum pedagogicznego, studium nauczycielskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorat i habilitacja w Akademii Nauk Związku Sowieckiego. Długoletni nauczyciel i dyrektor szkół toruńskich. Historyk, politolog, prezes Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (1998-2001) i Towarzystwa Polsko-Włoskiego (2002-2003), wiceprezes Fundacji Polsko-Amerykańskiej, członek (i były wiceprezes) Rady Naukowej Światowej Rady Badań nad Polonią, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Kapituły Nagrody za wybitne osiągnięcia polonijne.

Przewodniczący na szczeblu woj. kujawsko-pomorskiego Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Losy Polaków po 17 września 1939 r. Współorganizator międzynarodowych konferencji naukowych i spotkań przedstawicieli emigracji z całego świata. Jest inicjatorem utworzenia i dyrektorem jedynego w kraju i – jak się później okazało – także na świecie, Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego w Bydgoszczy przy UKW. W 2008 r. powołano w ramach Muzeum Ośrodek Badań i Dokumentacji Polskiej Służby Konsularnej oraz Stowarzyszenie „Pro Diplomatio”. Wypromował czterech doktorów i ponad 300 magistrów.

Autor m.in. książek: Jak Polska nie mogła być Polską. Kulisy IV rozbioru (1993), Początki sowietyzacji Kresów Wschodnich (1997), Sowietyzacja Kresów Wschodnich (red.) (1998), Karol Poznański – ostatni konsul generalny II Rzeczypospolitej (1998), współredaktor „Rocznika Polonii”. Napisał kilkadziesiąt artykułów naukowych oraz referatów na konferencje krajowe i zagraniczne, a także szereg haseł do monumentalnego dzieła w pięciu tomach - Encyklopedii polskiej emigracji i Polonii, t. I-V (2000-2005) pod red. Kazimierza Dopierały.
[źródło: Wikipedia]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz