6 kwietnia 2018

Zapraszamy na otwarcie wystawy "Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle badań archeologicznych"Zapraszamy 12 kwietnia o godz. 12.00 do Bibliotece UKW przy ul. Szymanowskiego 3 (I piętro) na otwarcie wystawy "Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle badań archeologicznych". Wprowadzenie do wystawy wygłosi Józef Łoś. 

Ekspozycja będzie czynna w godzinach pracy Biblioteki do 30.05.2018 r.

Wystawa została przygotowana przez Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy oraz bydgoskimi archeologami zrzeszonymi w Sekcji Archeologicznej Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Wzmożony ruch budowlany, trwający od ostatnich lat XX wieku, sprawił, że na obszarze Bydgoszczy, a szczególnie w jej centrum, przeprowadzono dużą ilość badań archeologicznych. Dzięki nim odkryto nie tylko relikty dawnej zabudowy, lecz także pozyskano nowe materiały do odtwarzania dziejów Bydgoszczy, począwszy od jej początku, wiązanego z wczesnośredniowiecznym grodem, poprzez kształtowanie się średniowiecznego miasta lokacyjnego aż po jego rozwój w czasach nowożytnych. Efekty badań oraz ogrom niezwykle interesujących zabytków, a także zainteresowanie społeczeństwa rezultatami prac wykopaliskowych przyczyniły się do powstania ekspozycji, z której wyłania się obraz miasta i jego mieszkańców od późnego średniowiecza (XIV wiek) aż po koniec XIX wieku. Przez pryzmat odkryć archeologicznych ukazano zagadnienia dotyczące życia codziennego, kultury duchowej, systemu obronnego miasta oraz niektórych obiektów infrastruktury dawnej Bydgoszczy.

Większość prezentowanych na wystawie eksponatów pochodzi z badań prowadzonych przez: Annę Siwiak i Wojciecha Siwiaka (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska). Ponadto zabytki i informacje o odkryciach pozyskano od Roberta Grochowskiego (Castrum), Beaty Świątkiewicz-Siekierskiej, Anety Trzcińskiej-Kałużnej (Pracownia Archeologiczna ARCHEO), Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, Zespołu do Badań Dziejów Bydgoszczy, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Wyniki ekspertyz antropologicznych oraz materiał poglądowy opracował Tomasz Koczorski. Wystawę uzupełniono licznym materiałem ilustracyjnym i fotografiami, na których autorzy badań utrwalili in situ pozostałości obiektów, często już nieczytelnych w przestrzeni dzisiejszego miasta. Informacje tekstowe i zdjęcia z badań na poszczególnych stanowiskach archeologicznych zamieszczono w kioskach multimedialnych.

Tekst: J.J. Ł.

Serdecznie zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza