9 października 2018

„Między zniewoleniem a niepodległością. Bydgoszcz w XX wieku” - zapraszamy do udziału w konferencji


Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Między zniewoleniem a niepodległością. Bydgoszcz w XX wieku”, która rozpocznie się 10 października o 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Od godz. 15.00 prelekcje będą kontynuowane w Bibliotece UKW (ul. K. Szymanowskiego 3), tam też odbędą się drugiego dnia.

Podczas obrad będzie można usłyszeć m.in. z jakimi problemami borykała się Bydgoszcz po powrocie do Macierzy, jak wyglądały polonizacja szkół i codzienne życie mieszkańców między wojnami. Prelegenci dotkną także zagadnień związanych z II wojną, czasami komunizmu aż do roku 1989.

Organizatorami konferencji są Instytut Pamięci Narodowej i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. 

Wstęp wolny. 

Dzień I
10 X 2018, sala sesyjna Rady Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
Godz. 11.00–12.30
 • rozpoczęcie obrad, przywitanie gości
 • dr hab. Janusz Kutta (KPSW), Prezydenci Bydgoszczy w XX wieku
 • prof. dr hab. Ryszard Sudziński (UMK), Awans cywilizacyjny czy stagnacja? Bydgoszcz w czasach porozbiorowych (1920–1989)
 • dr Sławomir Sadowski (UKW), Bydgoszcz na mapie politycznej, administracyjnej i gospodarczej Polski w latach 1920–2015
 • dr hab. Zdzisław Biegański (UKW), Bydgoszcz w XX wieku. Stan badań i perspektywy badawcze
godz. 13.00–15.00 – przerwa obiadowa
godz. 16.00–19.00
wznowienie obrad w nowym miejscu, Biblioteka UKW, ul. Szymanowskiego 3
 • Kamil Ściesiński (UKW), Życie codzienne mieszkańców Bydgoszczy w czasie pierwszej wojny światowej w świetle „Dziennika Bydgoskiego”
 • dr hab. Albert Kotowski (UKW), W oczekiwaniu na niepodległość. Listopad 1918 roku w Bydgoszczy
 • dr hab. Marek Romaniuk (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy), Bydgoszcz 1920. Pomiędzy odniemczeniem a repolonizacją
 • dr Marek Chamot (WSG), Wybić się na niepodległość gospodarczą – Bydgoszcz po powrocie do Macierzy
 • dr Monika Opioła-Cegiełka (UKW), Bydgoszcz i jej mieszkańcy w latach 1920–1939
 • dr hab. Agnieszka Rypel (UKW), Model wychowania młodych mieszkańców Bydgoszczy u progu niepodległości (na podstawie „Dziennika Bydgoskiego” z lat 1908–1920)
 • dr Ewa Puls (UKW), Bydgoscy nauczyciele u progu i w pierwszych latach niepodległości
 • Radosław Michna (UKW), Polonizacja szkolnictwa pruskiego w Bydgoszczy po I wojnie światowej
 • dr Katarzyna Grysińska-Jarmuła (UKW), Deutsche Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft jako animator życia kulturalnego mniejszości niemieckiej w Bydgoszczy
 • Anna Nadolska (Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy), Rzeźbiarka Piłsudskiego. Związki Olgi Niewskiej z Bydgoszczą
 • dr Wojciech Ślusarczyk (CM UMK, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy), Apteka „Pod Łabędziem” (1853–2017) i jej znaczenie dla dziejów Bydgoszczy
godz. 20.00 – uroczysta kolacja dla uczestników konferencji

Dzień II
11 X 2018 r., Biblioteka UKW, ul. Szymanowskiego 3
godz. 8.30–10.30
 • dr Tomasz Sypniewski (KPSW), Policja Państwowa w Bydgoszczy wobec Kościoła polsko-katolickiego 
 • prof. dr hab. Robert Majzner (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), Ekspozytura nr 3 jako kanał inspiracyjny niemieckiego wywiadu?
 • prof. dr hab. Tadeusz Dubicki (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), Ewakuacja Ekspozytury Nr 3 we wrześniu 1939 r.
 • prof. dr hab. Wojciech Skóra (Akademia Pomorska w Słupsku), Placówki wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w międzywojennej Bydgoszczy. Służby specjalne i miasto, próba podsumowania
 • dr Łukasz Nadolski (Muzeum Wojsk Lądowych), Wojskowa Bydgoszcz w materiałach Centralnej Agencji Wywiadowczej z lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku
 • Piotr Rybarczyk (IPN), Elity bydgoskiej bezpieki 1945–1956
 • Bartosz Kapuściak (IPN), Bydgoszcz jako ośrodek funkcjonowania Wojskowej Służby Wewnętrznej
godz. 10.30–11.00 – przerwa kawowa
godz. 11.00–14.00
 • dr hab. Tomasz Chinciński (Muzeum II Wojny Światowej), Bydgoszcz w perspektywie wydarzeń z 3 i 4 września 1939 roku
 • dr Tomasz Ceran (IPN), Bydgoska geneza zbrodni pomorskiej z 1939 r.
 • dr Marek Szymaniak (Muzeum II Wojny Światowej), Początki konspiracji antyniemieckiej na Pomorzu i jej związki z Bydgoszczą
 • Krzysztof DrozdowskiZakład Amunicji Lotniczej Luftwaffe w Bydgoszczy. Fakty i mity
 • dr Izabela Mazanowska (IPN), Lebensborn i jego działalność w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski (WSG), Edward MałachowskiBydgoscy maturzyści i ich losy podczas II wojny światowej
 • Anna Kaszubowska (Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy), Straty Muzeum Miejskiego w Bydgoszczy w czasie II wojny światowej
 • dr Andrzej BoguckiBydgoscy Sokoli w latach 1939–1989
godz. 14.00–15.30 – przerwa obiadowa
godz. 16.00–19.00
 • dr hab. Przemysław Olstowski (PAN), „Pamiętnik gapia” Zbigniewa Raszewskiego jako źródło wiedzy o dziejach Bydgoszczy
 • Remigiusz Ławniczak (IPN), Postawy, nastroje i stosunek mieszkańców Bydgoszczy do władz komunistycznych w 1945 r.
 • dr A. Paczoska-Hauke (IPN), Struktury, ludzie i działalność okręgu bydgoskiego WiN
 • prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (UKW, PAN, IPN), Teatralizacja imprez sportowych na przykładzie Bydgoszczy (lata 40-te i 50-te XX w.)
 • dr Katarzyna Maniewska (IPN), Bydgoszcz i jej mieszkańcy w latach 1953–1980
 • prof. dr hab. Mirosław Golon (UMK, IPN), KW PZPR w Bydgoszczy w roku śmierci Stalina
 • dr Przemysław Wójtowicz (IPN), Komitet Wojewódzki PZPR w Bydgoszczy (1975–1990) jako realny ośrodek władzy i jego oddziaływanie na region
 • dr Krzysztof Osiński (IPN), I sekretarze KW PPR/PZPR w Bydgoszczy 1945–1990. Studium nad elitami komunistycznej władzy
 • dr Stefan PastuszewskiIdea niepodległości w działalności NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy w latach 1980–1989
godz. 19.00 – dyskusja, zakończenie obrad

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza