9 listopada 2018

Zapraszamy na konferencję "Biblioteka - Środowisko - Różnorodność działań"Serdecznie zapraszamy bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy na konferencję "Biblioteka - Środowisko - Różnorodność działań", która odbędzie się 14 listopada 2018 r. w godzinach 10.00 - 14.30 w Auli Biblioteki UKW. Organizatorami wydarzenia są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Bydgoszczy. 

Program konferencji:
10.00 - 10.20 - Rejestracja uczestników
10.20 - 11.00 - Aleksandrów, Londyn, Feijó, Stawki. Maria Danilewicz Zielińska – człowiek książki, inspirator.
Małgorzata Wdowczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach 
11.00 - 12.00 - Wartości w literaturze dla dzieci
Wiesława Jędrzejczykowa - red. nacz. Wydawnictwa Literatura
12.00 - 12.30 Przerwa kawowa
12.30 - 13.00 - "Kolory kultury - tworzenie projektu międzykulturowego w ramach działań biblioteki szkolnej"
Joanna Kotwicka - nauczyciel etyki i nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy w Bydgoszczy, doradca metodyczny w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w zakresie edukacji ucznia cudzoziemskiego i reemigranta, wiceprezes Fundacji Asante
13.00 - 13.30 - Zagadkowa biblioteka, czyli escape room w bibliotece
Joanna Guzińska, Agnieszka Gąsiorowska – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
13.30 - 14.00 - Wygrana biblioteka, czyli Akademia Gier Logicznych w PBW w Bydgoszczy
Justyna Frelichowska , Ewa Bielska – Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Bydgoszczy
14.00 - 14.30 - Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w PBW w Bydgoszczy
Ewa Bedełek - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

1 komentarz: