28 stycznia 2019

Ucyfrowienie Zasobów Akademickich - projekt realizowany przez Bibliotekę UKW


13 grudnia 2018 r. w Gazecie Pomorskiej ukazał się artykuł dotyczący udziału Biblioteki UKW w realizowanym od sierpnia 2018 r. projekcie: „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju”.  Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wraz z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego jako partnerem.

W prace nad projektem zaangażowanych jest trzydziestu pracowników naszej biblioteki. Na bieżąco prowadzona jest selekcja materiałów do skanowania. Zdigitalizowane zostały już m.in. dokumenty należące do rodziny Poznańskich, które pochodzą z zasobów Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa w Bydgoszczy. 

Państwo Poznańscy w Bibliotece Polskiej w Paryżu

Delegacja polska na rokowaniach polsko-tureckich w Lozannie w 1923 roku

Trwają prace nad ucyfrowieniem wspomnień i zdjęć, które gromadzi, opracowuje i upowszechnia Pracownia "Pamięć bydgoszczan". 

Maria Janowska

Z własnych zasobów biblioteki skanowane są i publikowane pierwsze dokumenty z kolekcji Zbiorów Specjalnych - starodruki z XVII i XVIII wieku.

Actum in Curia regia Varsaviensi, Die Decima Mensis Januarii Anno Domini Millesimo, Septingentesimo, Nonagesimo, Secundo [...] : [Inc.:] Sąd Ziemianski, (1792)

Dzięki współpracy biblioteki z Książnicą Kopernikańską w Toruniu digitalizacji poddawane są programy nauczania, sprawozdania towarzystw naukowych i gimnazjów regionu z XIX i XX wieku. Wśród nich publikacje dotyczące szkół między innymi Bydgoszczy, Torunia, Brodnicy, Chełmna, Świecia.

Programm der Städtischen Realschule zu Bromberg, 1854

Prowadzone są działania z zakresu konserwacji zachowawczej. Renowacji poddawane są materiały wypożyczone przez Książnicę Kopernikańską.Rozpoczęła się także retrokonwersja zbiorów Biblioteki UKW

Więcej o projekcie na stronie Ucyfrowienie Zasobów Akademickich, zapraszamy również do korzystania z Kujawsko - Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, gdzie stopniowo powiększany jest zasób materiałów zdigitalizowanych w ramach ww. projektu. Bezpośrednio do zgromadzonych dokumentów prowadzi poniższy link: 

Zasoby opublikowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz