15 marca 2019

20 lat Polski w NATO - Ogólnopolska konferencja w murach Biblioteki UKW


Dwudziesta rocznica przystąpienia do NATO, piętnastolecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz obchody rocznicowe uczelni, świętującej w 2019 r. pięćdziesięciolecie istnienia, skłoniły Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Instytut Nauk Politycznych UKW oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW do zorganizowania Ogólnopolskiej Konferencji Naukowe "Polska w stosunkach międzynarodowych dwadzieścia lat po przystąpieniu do NATO”, która odbyła się w gmachu Biblioteki UKW w dniach 11-12 marca 2019 r. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Bydgoszczy oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Konferencję otworzył prof. dr hab. Jacek Woźny, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Kilka słów wygłosił również Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy oraz gen. dyw. Wilhelm Grün, dowódca Joint Force Training Centre.
Wykład inauguracyjny pt. „Aktualne dylematy polskiej polityki bezpieczeństwa” wygłosił prof. dr hab. Roman Kuźniar z Uniwersytetu Warszawskiego.
Część oficjalną konferencji zamknęło wspólne zdjęcie.


Dwudniowa konferencja podzielona była na dwie sesje plenarne oraz dwa panele. Prelegenci i uczestnicy dyskusji podejmowali m.in. następującą tematykę:

  • Ocena procesów historycznych, w wyniku których możliwe było przystąpienie Polski do NATO i Unii Europejskiej oraz uwarunkowań wynikających ze zmieniającego się geopolitycznego położenia Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w.,
  • Stanowisko Polski wobec kryzysów współczesnej Europy (m.in. konfliktu na Ukrainie, kryzysu migracyjnego, Brexitu),
  • Stosunek członków NATO i Unii Europejskiej do ewolucji tych organizacji w świetle teorii bezpieczeństwa oraz integracji europejskiej i praktyki ich funkcjonowania, - Relacje bilateralne Polski z wybranymi państwami świata, takimi jak: Rosja, USA, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina oraz „nowymi” mocarstwami,
  • Działalność Polski w organizacjach i inicjatywach międzynarodowych, takich jak OBWE, Rada Europy, Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski czy Trójmorze,
  • Rola zagranicznej polityki ekonomicznej, w tym zwłaszcza problemy bezpieczeństwa energetycznego, przemysłu zbrojeniowego i handlu uzbrojeniem,
  • Reakcje innych państw, zwłaszcza Rosji, na zmieniającą się polską politykę zagraniczną i bezpieczeństwa;
  • Wpływ polityki historycznej Polski i innych państw na wzajemne relacje, w tym ponownie otwierany problem reparacji i odszkodowań wojennych, a w konsekwencji być może kwestii rewizji granic.
  • Region Kujaw i Pomorza i jego związki z Sojuszem Północnoatlantyckim.
  • 15 lat Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza