21 października 2020

Prezentacja projektu „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju” - relacja15 października 2020 r. w Bibliotece UKW odbyło się, przełożone z maja br. ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, spotkanie promujące projekt „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju” . 

Wprowadzenia do wydarzenia dokumentującego proces digitalizacji zasobów w ramach projektu, dokonała Dyrektor Biblioteki UKW i główny koordynator projektu dr Aldona Chlewicka-Mączyńska. 


Joanna Kosmeja, asystent koordynatora, opowiedziała o projekcie od strony realizacji zaplanowanych zadań przez pracowników Biblioteki UKW zaangażowanych w projekt. Krótko scharakteryzowała każde z zadań pod względem zakresu tematyki digitalizowanych kolekcji, ilości już opublikowanych dokumentów oraz docelowej wielkości zbioru każdej z kolekcji. Zgodnie z założeniami projektu zaplanowano zeskanowanie i opublikowanie łącznie 10 tysięcy dokumentów. W kilku słowach opowiedziała również o sprzęcie skanującym, o konserwacji zachowawczej oraz zespole projektowym. Kolejne wystąpienia prezentowały wybrane kolekcje. 

Dr Aldona Chlewicka-Mączyńska podczas swojego wystąpienia pt. „Archiwum rodzinne Józefa Szügyi Trajtlera (1877 -1923)” opowiedziała o Józefie Szugyi Trajtlerze i jego najbliższej rodzinie, o cennym zbiorze różnego rodzaju dokumentów, zdjęć, korespondencji, pamiętników, przekazanych do zdigitalizowania przez krewną rodziny. Kolejna prelegentka, dr Aleksandra Jankowska opowiedziała o kolekcji pochodzącej z Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, a mianowicie archiwum Wandy i Karola Poznańskich. Materiały dotyczą przede wszystkim międzywojennej dyplomacji, fotografii z oficjalnych spotkań, bali, dyplomy, zaświadczenia, korespondencja, paszporty dyplomatyczne. W Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej udostępnione jest są już 133 dokumenty z planowanych 200. 


Ostatnią prezentację wygłosiła mgr Justyna Kubiak, a dotyczyła ona dokumentów i nagrań opublikowanych w portalu Historii Mówionej „Pamięć bydgoszczan”. Prelegentka zachęcała do przejmujących, często wzruszających podróży w czasie poprzez setki nagranych wspomnień świadków historii Bydgoszczy oraz regionu. Możemy posłuchać relacji, które dotyczą nie tylko czasu okupacji, ale również czasów szkoły, życia kulturalnego, sportu. 


Na zakończenie Joanna Kosmeja zaprosiła do oglądania wystawy poświęconej kolekcjom, które podziwiać możemy na platformie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Wystawa będzie prezentowana w różnych instytucjach kultury, szkołach.
 


Więcej informacji na temat realizacji projektu znajdą Państwo na stronie Biblioteki UKW w zakładce „Biblioteka” i dalej „Projekt POPC” oraz na stronie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (głównego koordynatora projektu). Natomiast listę opublikowanych już dokumentów można znaleźć na stronie KPBC


Zapraszamy również do obejrzenia pełnej relacji ze spotkania. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz