26 stycznia 2022

Wystawa pt. "Trzymaj się morza!" dostępna dla zwiedzających w Bibliotece UKW

plansza tytułowa wystawy

Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wraz z Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy zaprasza na wystawę zatytułowaną Trzymajmy się morza! Stulecie Ligi Morskiej i Rzecznej. Pierwszego października 2018 r. Liga Morska i Rzeczna świętowała swoją setną rocznicę powstania. Z tej okazji powstała wystawa, której celem jest zapoznanie jak najszerszego grona odbiorów z losami i działalnością organizacji ukierunkowanej na miłość do polskiego morza. Ekspozycja przygotowań przez Ligę jest obecnie prezentowana w murach Biblioteki UKW w holu głównym pierwszego piętra. Można ją zwiedzać do 28 lutego 2022 r., w godzinach funkcjonowania Biblioteki.
 

plakat wystawy "Trzymaj się morza!"

pogląd z oddali na całą wystawę "Trzymaj się morza!" ze strefą kanapową

Początki Ligi Morskiej i Rzecznej sięgają października 1918 r. Mimo często zmienianej nazwy, była ona jedną z czołowych organizacji przedwojennej Polski. Pod koniec 1921 r. skupiała już 20 tys. członków w 50 oddziałach na terenie całego kraju. Do jej zadań należało wspieranie rozwoju gospodarki oraz floty morskiej i rzecznej, a także edukacja i kształtowanie świadomości morskiej Polaków. Wydawała własne czasopisma (m.in. „Polska na morzu”, „Sprawy Morskie i Kolonialne”), prowadziła bibliotekę, drukowała plakaty, nalepki, pocztówki, organizowała wystawy malarstwa marynistycznego. W latach 1924-1930 w istotny sposób przyczyniła się do rozwoju żeglugi rzecznej. W następnych latach skupiła się jednak na sprawach morskich.
 
część plansz wystawy "Trzymaj się morza!"

Liga miała wpływ na sformułowanie zasady polityki morskiej, budowę portu morskiego w Gdyni, okrętu podwodnego ORP Orzeł, utworzenie gdyńskiego Instytutu Higieny Morskiej i Tropikalnej; zainicjowała wychowanie morskie dzieci i młodzieży – prowadziła m.in. szkolne koła Ligi. Z inicjatywy działaczy Ligi w 1922 r. zorganizowano pierwsze doroczne regaty żeglarskie w Gdyni, przekształcone później w Święto Morza. W latach 30. XX w. odziały Ligi działały m.in. USA, Maroku, Austrii, Francji, Kolumbii i Australii. Podczas II wojny światowej członkowie Ligi brali udział Powstaniu Warszawskim – zgrupowaniu „Szczupak”. W 1939 r. Liga zrzeszała ok. miliona członków, jednak już po wojnie jej rola uległa marginalizacji. Została włączona do Ligii Przyjaciół Żołnierza. Liga Morska i Rzeczna została reaktywowana w 1980 r. 
 
część plansz wystawy "Tzrymaj się morza!"

Współcześnie organizacja działa na rzecz rewitalizacji dróg wodnych w Polsce, m.in. poprzez organizację tak zwanych „Flisów”. Pierwsza rekonesansowa edycja Flisu odbyła się dniach 22 VI – 2 VII 1995 roku po Wiśle, na trasie od Warszawy do Gdańska. Ekspedycja wodniacka nazwana została Flisem 1995. Twórców „Flisu Wiślanego” poparła rzesza profesjonalistów i entuzjastów polskich wód śródlądowych, i z biegiem lat flisy popłynęły po innych drogach wodnych – Warcie, Noteci, Odrze. Pobudziły do działań i inicjatyw lokalne społeczności czego dowodem są powstałe związki: Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Gmin Nadodrzańskich oraz Związek Miast i Gmin Nadnoteckich. Utworzone dla integracji wysiłków na rzecz racjonalnego i proekologicznego zagospodarowania rzek oraz realizacji celów, zawartych w „Memoriale w sprawie wód Polski”, a skierowanym do Sejmu, Senatu i Rządu RP.
 
część plansz wystawy "Trzymaj się morza!"

W Regionie Kujawsko-Pomorskim z inicjatywy Ligi zawiązał się Związek Miast i Gmin Nadnoteckich. Jego sukcesem są powstałe nad Notecią mariny: w Drawsku, w Czarnkowie, w Nakle nad Notecią z infrastrukturą portową, bazą szkoleniową i hotelową. Liga z tego okręgu promuje Międzynarodową Drogę Wodną E 70 organizując międzynarodowe Flisy Noteckie na trasie z Berlina do Bydgoszczy. W Bydgoszczy nad Brdą, na Nabrzeżu Zbigniewa Urbanyiego, powstał park polerów honorujący największe osiągnięcia wodniactwa bydgoskiego. Logo Ligi Morskiej i Rzecznej haftowane złotą nicią, wraz z banderą „opłynęło” obie Ameryki na jachcie s/y „Solanus”, podczas rejsu „Morskim Szlakiem Polonii”.

 

plansza wystawy zatytulowana "Święto morza - Gdynia 1932"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz