27 listopada 2018

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji NaukowejZapraszamy do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki” (2). Konferencja odbędzie się w dniach 3-4 czerwca 2019 r. Organizatorem jest Zakład Informacji Naukowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Obrady będą odbywały się w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy.

Proponowane tematy wystąpień:

1. Biblioteki – problemy gromadzenia, finansowania i zarządzania
2. Przyszłość bibliotek – zadania i wyzwania; szanse i zagrożenia; nadzieje i beznadzieje; między dobrem jednostki a dobrem ogółu
3. Biblioteka z punktu widzenia przedstawicieli nauk społecznych, humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2019 na adres kinib@ukw.edu.pl

Wysokość opłaty konferencyjnej – 420 zł.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz