25 maja 2020

Otwieramy się dla użytkowników.


Od 25 maja Biblioteka UKW otworzyła się częściowo dla użytkowników. W staraniach o zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i użytkownikom wsparli nas nauczyciele akademiccy z Wydziału Mechatroniki, Instytutu Informatyki oraz Instytutu Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, którzy pomagają jednostkom służby zdrowia z regionu w zakresie wytwarzania niezbędnych elementów zabezpieczenia przed koronawirusem.Dzięki przychylności dr hab. inż. Marka Macko, prof. uczelni -Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy, koordynatora współpracy między Uniwersytetem oraz placówkami medycznymi i przedsiębiorcami, Biblioteka UKW otrzymała ponad 50 przyłbic ochronnych. 

Przyłbice są efektem współpracy Katedry Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP, Wydziału Mechatroniki i Instytutu Inżynierii Materiałowej UKW oraz Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. Przygotowanie przyłbic nie byłoby możliwe również bez pomocy Sieci Łukasiewicza - Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z Torunia, która przekazała niezbędną folię PET oraz firmy WADIM PLAST sp. z o.o., która przekazała elementy przyłbic.

Serdecznie dziękujemy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza