18 maja 2021

Podsumowanie projektu „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju” w Bibliotece UKW - relacjaOd 2018 r. Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu w roli koordynatora realizują projekt „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju”. W związku z tym, 12 maja br., w pracowni "Pamięć bydgoszczan i regionu" Biblioteki UKW, odbyło się spotkanie podsumowujące prace nad jego realizacją. Ze względu na obostrzenia spotkanie w całości było transmitowane na kanale YouTube Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 
Spotkanie otworzyła i przywitała gości Dyrektor Biblioteki UKW dr Aldona Chlewicka-Mączyńska. Rozpoczęła niestety smutną informacją o śmierci założycielki i koordynatora projektu Pani Bożeny Bednarek-Michalskiej. Nie sposób w kilku zdaniach opisać i wymienić jej dokonań, osiągnięć i zasług na polu dydaktycznym, naukowym, społecznym. Inicjatorka i realizatorka kilkunastu projektów polskich i zagranicznych. Autorka ponad 190 publikacji fachowych i naukowych. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. "Będzie jej bardzo brakowało... Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, na pewno nie zastąpimy Pani Bożeny Bednarek-Michalskiej..." - zakończyła dyrektor biblioteki.
 


Po tej części Pani dr Aldona Chlewicka-Mączyńska zaprosiła już do wysłuchania prelekcji wraz z prezentacjami, które dotyczyły 10 tys. zdigitalizowanych obiektów udostępnionych w domenie publicznej, będącymi efektem pracy pracowników Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, osiągniętym w ramach wspomnianego projektu
 

Pierwsza prelegentka Anna Dąbka-Dreżewska w swoim wystąpieniu pt. Zbiory specjalne Biblioteki UKW zdigitalizowane w projekcie "Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju", opowiedziała o unikatowych obiektach znajdujących się w kolekcji zbiorów specjalnych Biblioteki UKW, które dotychczas dostępne były tylko dla czytelników bydgoskiej książnicy, a obecnie w liczbie 500 wzbogacają Kujawsko-Pomorską Bibliotekę Cyfrową. Szczególną uwagę zwróciła na największą objętościowo pozycję, zawierającą ponad 100 współoprawnych druków ulotnych z XVIII w., w tym druki urzędowe, mowy na sejm, odezwy, projekty, dokumenty sądowe, wykazy. Ciekawym zbiorem zasługującym na uwagę są pocztówki, zwłaszcza te ukazujące budynki Bydgoszczy, w większości do dziś istniejące oraz te obrazujące życie codzienne mieszkańców przedwojennej Bydgoszczy W skład ucyfrowionej kolekcji wchodzą również starodruki, rysunki, grafiki i fotografie. Barbara Maklakiewicz, kolejna prelegentka, swoją prezentację zatytułowała: "Zwycięstwo będzie Twoją nagrodą"... Losy żołnierzy AK na Wileńszczyźnie w dokumentach Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich. Opowiedziała o najobszerniejszym, bo liczącym 2 tys. egzemplarzy o wysokiej skali unikalności materiale, zamieszczonym w KPBC w ramach II etapu digitalizacji. Publikacji doczekało się obszerne archiwum Stanisława Kiałki, żołnierza września 1939 r., oficera Armii Krajowej, sybiraka, historyka, po wojnie dokumentalisty polskiego czynu zbrojnego na Wileńszczyźnie. Składają się na nie m.in. odręczne notatki i plany operacji „Ostra Brama”, przeprowadzonej w lipcu 1944 r. przez żołnierzy AK, bogata korespondencja Stanisława Kiałki z uczestnikami działań zbrojnych na Wileńszczyźnie oraz liczne fotografie, m.in. unikatowe zdjęcia z Gułagu w Workucie, gdzie Stanisław Kiałka był więziony w latach 1945-1956. Drugi zbiór tej kolekcji to odpowiedzi na ankietę do "Słownika Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej", wydanego przez bydgoski oddział Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Zasób stanowią odręcznie pisane życiorysy, opisy przebiegu działalności w AK, kserokopie dokumentów poświadczających działalność w Armii Krajowej oraz fotografie żołnierzy.

 


Projekt przyczynił się też do opublikowania 400 wyjątkowych dokumentów pochodzących z Muzeum Oświaty w Bydgoszczy. O tej kolekcji dokumentów, fotografii, wspomnień stanowiących spuściznę kariery zawodowej i pozazawodowej nauczycieli z Bydgoszczy i regionu, opowiedziała Katarzyna Mrotek w prezentacji pt: Pasja – Poświęcenie – Bohaterstwo: historie bydgoskich nauczycieli w KPBC. To losy kariery tylko sześciu nauczycieli, dla części z nich niestety kariery tragicznie zakończonej, właśnie dlatego, że byli nauczycielami zapłacili najwyższą cenę - własnym życiem w masowych egzekucjach. Inni znowu dzięki wielkiemu poświęceniu albo ryzykowali życie prowadząc tajne nauczanie, albo zakładając i prowadząc na obczyźnie szkoły. Tych historii jest znacznie więcej, to tylko ułamek tego co znajduje się w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, dlatego te zaprezentowane w formie cyfrowej w KPBC są zachętą do pochylenia się nad losami pozostałych bydgoskich pedagogów. Swoje wystąpienie zakończyła prezentacją zmontowanego przez siebie filmiku, na który składały się wybrane zdjęcia oraz dokumenty.  


 

Ostatnia prelegentka Barbara Łuszczek, zaprezentowała Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, do którego zdeponowano w ramach projektu 1 800 dokumentów, będących publikacjami naukowymi pracowników UKW. Zostały zdigitalizowane w obrębie trzech kolekcji: monografie naukowe, czasopisma i wydawnictwa zbiorowe wydane kolejno przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną, Akademię Bydgoską i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Króciutko opowiedziała o historii, celach, w jaki sposób funkcjonuje i jak korzystać z uczelnianej bazy. Zaprezentowała również przykładowe publikacje ucyfrowione w ramach realizacji projektu.Spotkanie zakończyła asystent koordynatora Joanna Kosmeja, dziękując za wystąpienia i zachęcając do korzystania ze zbiorów Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


 
Na koniec nie sposób nie wspomnieć o cichym, ale jakże ważnym udziale jeszcze jednego uczestnika naszego spotkania, naszej koleżanki Pauliny Gawrych, bez której transmisja online na kanale YouTube nie odbyłaby się, która dzielnie i umiejętnie kontrolowała oraz moderowała spotkanie siedząc za sterami komputerów. Dziękujemy!
 
 
Jeżeli ktoś nie miał okazji być z nami online 12 maja br., albo chciałby jeszcze raz wysłuchać wygłoszonych wykładów, zapraszamy na zapisaną transmisję z tego wydarzenia.  

Tekst: Paulina Gawrych, Katarzyna Mrotek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz