15 czerwca 2022

Jubileuszowa wystawa prac Aleksandra Dętkosia w Bibliotece UKW - relacja


Czym jest sztuka? Dla Aleksandra Dętkosia, wybitnego rzeźbiarza – dialogiem między widzem a artystą. Niezwykle ekspresyjne rzeźby bydgoskiego twórcy można podziwiać w Galerii Biblioteki UKW do połowy września 2022 r. Otwarcie wystawy odbyło się 8 czerwca 2022 r. Było niezwykle uroczyste, bo powiązane z 80. urodzinami Artysty i jubileuszem 50-lecia pracy twórczej. Gości przywitała kustosz Barbara Maklakiewicz, wspominając również dwie wcześniejsze wystawy Aleksandra Dętkosia w naszej Galerii, zorganizowane w 1995 i 2014 roku, i dziękując za Jego uczestnictwo w większości wydarzeń w Bibliotece UKW. 
Przybyły na uroczystość JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny uhonorował Artystę okolicznościowym listem gratulacyjnym, podkreślił też Jego ogromny wkład w rozwój życia artystycznego Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego i kraju. Aleksander Dętkoś, w dowód wdzięczności za możliwość prezentacji jego prac w Galerii Biblioteki UKW, wręczył JM Rektorowi swoją rzeźbę.

W dalszej części spotkania prof. UKW Piotr Siemaszko zaprezentował pięknie wydany jubileuszowy album pt. „Aleksander Dętkoś. Drewno – kamień – brąz”, obejmujący cały dorobek twórczy i drogę życiową Artysty. Profesor Jest również autorem tekstu albumu (w j. polskim i angielskim). Redakcją techniczną tej publikacji zajął się również obecny na wernisażu pan Andrzej Sobkowski z Wydawnictwa Magraf. Tytuł nawiązuje do głównych materiałów, które na przestrzeni lat wyznaczały kolejne etapy twórczości rzeźbiarza. Zabrakło jedynie aluminium, ale z tym tworzywem artysta zaczął eksperymentować dopiero w czasie lockdownu, natomiast album powstał pod koniec 2020 r. Prof. Piotr Siemaszko omawiając twórczość Aleksandra Dętkosia posiłkował się albumem, który jest nie tylko katalogiem prac rzeźbiarza, lecz także świadectwem Jego twórczego życia i artystycznego rozwoju. Podkreślił ogromną rolę mistrzów kształtujących talent Artysty. Wśród nich znaleźli się m. in.: Antoni Kenar, Władysław Hasior, Tadeusz Brzozowski i Stanisław Horno-Popławski. Prace z „okresu drewna” to formy dużych rozmiarów, „przeznaczone do życia” w naturalnym środowisku, współistniejące z otoczeniem. Podobnie jak konstrukcje drewniane, monumentalne rzeźby kamienne także wymagały przestrzeni. Artysta sytuował je w parkach, na skwerach czy trawnikach. O ile niektóre konstrukcje drewniane nie przetrwały do dzisiaj, to kamienne rzeźby można podziwiać m. in. w Janikowie („Płomień”), Ciechocinku („Solanka”) czy na bydgoskim Błoniu. Od lat 70-tych Aleksander Dętkoś pracuje w metalu, głównie brązie i mosiądzu. Dzięki temu materiałowi powstają konstrukcje lekkie, ażurowe, trójwymiarowe, otwarte na światło i powietrze. Prace z czasów pandemii, a więc najnowsze, wykonane są z aluminium. Stanowią w większości plastyczny komentarz do bieżących wydarzeń. Sztuka Aleksandra Dętkosia jest silnie zakorzeniona w rzeczywistości, którą próbuje objaśniać i komentować. W jej centrum znajduje się człowiek, a zwracając się ku niemu Artysta zaprasza odbiorców do współuczestniczenia w refleksji nad życiem, światem i kulturą.

W podziękowaniu za pracę przy książce Piotr Siemaszko otrzymał od bohatera wieczoru pamiątkę - rzeźbę zatytułowaną "Transformacja". 
Natomiast w dowód uznania za wieloletnią pracę nad organizowaniem wystaw w Galerii Biblioteki UKW, Artysta wręczył pani Barbarze Maklakiewicz rzeźbę zatytułowaną „Talent”. 


Miłym akcentem uroczystości było złożenie gratulacji Aleksandrowi Dętkosiowi przez jego siostry i brata, którzy przybyli na wernisaż z odległych części Polski.


Z inicjatywy Jubilata goście spotkania mieli szansę na wylosowanie jednej z rzeźb.


Otwarcie wystawy uświetnił występ Natalii Synakiewicz i Adama Skrętnego z Wydziału Edukacji Muzycznej UKW.Po części artystycznej nadszedł czas na zwiedzanie wystawy, bezpośrednie rozmowy z Artystą i innymi gośćmi oraz i tradycyjny poczęstunek.
WIĘCEJ ZDJĘĆ - TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz