2 lutego 2018

„Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej” - zapraszamy do zwiedzania wystawy w Bibliotece UKWZapraszamy do zwiedzania wystawy przygotowanej przez IPN pt.:„Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”. Wystawa będzie czynna na I piętrze do 9 lutego br. w godzinach pracy Biblioteki.

Plansze z archiwalnymi fotografiami i dokumentami na wybranych przykładach ukazują rodzaj i okoliczności udzielanej pomocy, niesionej przez Polaków obywatelom wyznania mojżeszowego z narażeniem własnego życia. Przedstawione są akty indywidualnej pomocy i pomocy zorganizowanej - działalność „Żegoty”. Ekspozycja dokumentuje szeroki wachlarz działań Polaków ratujących Żydów podczas Zagłady, prezentuje również obok sylwetek Polaków represjonowanych za pomoc Żydom w okupowanej przez Niemców Polsce, pomoc duchowieństwa, kontakty powojenne ocalałych z Zagłady i ich wybawicieli oraz powojenne losy dzieci żydowskich ukrywanych przez Polaków. 

Autor wystawy: dr hab. Elżbieta Rączy
1 komentarz: