17 grudnia 2018

Konferencja "Powstanie wielkopolskie w regionie bydgoskim. Refleksje 100 lat później" - relacja„Powstanie wielkopolskie w regionie bydgoskim. Refleksje 100 lat później” to tytuł konferencji, która odbyła się 5 grudnia w Bibliotece UKW, a zorganizowana została przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.


Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy historycznej z kolekcji prof. Marka Jeleniewskiego pt. „Bydgoszcz w dobie Powstania Wielkopolskiego”. Krótkiego wprowadzenia dokonał sam autor prof. Marek Jeleniewski. Na wystawie znalazły się eksponaty, dokumenty, fotografie, dotyczące momentu, kiedy Bydgoszcz była jeszcze pruska oraz czasów Powstania wielkopolskiego i Bydgoszczy krótko po jej zakończeniu. Wystawa została wzbogacona replikami broni, karabinów maszynowych z czasów Powstania wielkopolskiego.


Tę część wydarzenia uświetnił występ zespołu wokalnego Wydziału Edukacji Muzycznej UKW pod dyrygenturą Tomasza Kotwicy.


Druga część spotkania odbyła się już w auli Biblioteki UKW, gdzie z-ca dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW powitał gości, wśród których znalaźli się m.in.: sekretarz generalny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Piotr Wojtczak, zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel, prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło w Bydgoszczy Andrzej Krupczyński, senator RP Dorota Kempka, senator RP Andrzej Kobiak, płk. Marek Dragan oraz rodziny powstańcze, m.in. rodzina powstańca Józefa Grupczyńskiego.
W imieniu rodzin powstańczych głos zabrała Dorota Kempka, córka powstańca, która podkreśliła ważność istniejących kół przyjaciół powstańców wielkopolskich, w których to młodzież poznaje historię i może dzisiaj śpiewać „nie rzucim ziemi”, tak jak śpiewali to przed 100 laty powstańcy wielkopolscy.


Kilka słów w imieniu Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego oraz swoim przekazał z-ca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel.


Następnie Piotr Wojtczak zapoznał zebranych z planami i działaniami podejmowanymi przez Towarzystwo dla upamiętnienia 100. rocznicy bohaterskiego zrywu niepodległościowego. Na koniec, w uznaniu zasług w popularyzowaniu wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego odznaczył, w asyście prezesa bydgoskiego Koła TPPW Andrzeja Grubczyńskiego, Odznakami Honorowymi TPPW „Wierni Tradycji”: dr. hab. prof. nadzw. UKW Zdzisława Biegańskiego, dr. hab. Marka Jeleniewskiego oraz płk. Marka Dragana.
Po części oficjalnej swoje referaty wygłosili: dr hab. prof. nadz. UKW Zdzisław Biegański (UKW), dr hab. Marek Jeleniewski (UKW), ppłk Wojciech Zawadzki (Koło TPPW – Bydgoszcz), dr Jakub Staszak (Jarocin), Dariusz Leśniewski (Muzeum im. L. Wyczółkowskiego – Bydgoszcz), Piotr Adamczewski (Koło TPPW Rynarzewo), Anna Nadolska (Muzeum im. L. Wyczółkowskiego – Bydgoszcz), Kamila Czechowska (Muzeum w Szubinie) oraz Łukasz Grubczyński (Koło TPPW – Bydgoszcz).
Oprócz wystawy prof. Marka Jeleniewskiego, konferencji towarzyszyła również wystawa pt. "Udział mieszkańców Bydgoszczy i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919". Wystawa powstała na podstawie zdjęć i wspomnień nadesłanych w wyniku konkursu ”Powstanie Wielkopolskie w mojej rodzinie” w 2004 r. ogłoszonego przez Gazetę Pomorską i Kujawsko-Pomorski Oddział Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.  Wystawę opracowało „Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Koło Bydgoszcz”. Jej wernisaż odbył się w Bibliotece UKW 3 października br.


Rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego w rejonie bydgoskim należy do najważniejszych dat w dziejach miasta Bydgoszczy i okolicznych ziem należących do regionów historycznych Kujaw, Krajny i Pałuk. Szczególnie w 100-lecie wydarzeń powstańczych należy upamiętnić ludzi, którzy podjęli się trudu, aby osobistym czynem dać wolność ziemiom od ponad wieku zniewolonym. Bydgoszcz na upragnioną wolność musiała poczekać jeszcze do stycznia 1920 r., ale polscy mieszkańcy grodu nad Brdą nieśli pomoc i dawali wsparcie powstańcom walczącym na zachód i południe od rzeki Noteć, między innymi pod Rynarzewem, Szubinem, Kcynią, Nakłem, Inowrocławiem czy Żninem.
Dziś należy się pamięć tamtym ludziom i wydarzeniom. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nigdy nie zapomniał o bohaterach z przełomu lat 1918 i 1919, czego przykładem jest konferencja, prace badawcze historyków Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW czy wystawy realizowane przez Bibliotekę naszej Uczelni.

WIĘCEJ ZDJĘĆ - TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz