13 kwietnia 2022

Otwarcie wystawy Kazimierza Drejasa w Bibliotece UKW - relacja


W środowe popołudnie 6 kwietnia 2022 r., w Galerii Biblioteki UKW, odbył się wernisaż wystawy malarstwa znanego bydgoskiego artysty Kazimierza Drejasa. Gości przywitała Barbara Maklakiewicz, od lat kustosz spotkań ze sztuką popularyzujących twórczość lokalnych, choć często światowego formatu malarzy, grafików, fotografów i rzeźbiarzy. O znaczeniu tej działalności, podczas otwarcia wernisażu, bardzo ciepło wyraził się Jacek Soliński, którzy wraz z Janem Kają prowadzą znaną w bydgoskim środowisku Galerię Autorską i są stałymi bywalcami bibliotecznych wernisaży.To właśnie Jacek Soliński przybliżył postać, niestety nieobecnego na spotkaniu, Kazimierza Drejasa. Wspomniał o drodze twórczej artysty, o atmosferze panującej w jego domu, roli żony, która zapewnia oderwanemu od realiów życia codziennego malarzowi sprzyjające warunki pracy, inspiruje go, chroni, buduje azyl itp. Kazimierz Drejas to, wg słów Jacka Solińskiego, artysta poszukujący, niespokojny, wnikliwie analizujący otaczający świat i sztukę, która w pewnym sensie bywa tego świata odzwierciedleniem. W jego malarstwie pojawiają się wszystkie nurty, kierunki i prądy, jakie cechowały sztukę XX w. Dominujący jest jednak abstrakcjonizm. J. Soliński zwrócił także uwagę na to, że w miarę upływu lat obrazy autora stają się coraz bardziej liryczne, a ich postacią centralną często jest kobieta, będąca personifikacją tajemnicy istnienia. O tym mogli przekonać się zaproszeni na wernisaż goście i wszyscy, którzy się na wystawę wybiorą. W bibliotecznej Galerii króluje akt kobiecy.
Równocześnie na drugim piętrze biblioteki została otwarta wystawa malarstwa córki Kazimierza Drejasa, Anny. Ona również uczyniła bohaterką swoich obrazów kobietę, choć prezentuje ją na swój własny sposób.


Po wykładzie wprowadzającym uczestnicy spotkania mogli podziwiać prace artystów. Był czas na rozmowy kuluarowe i tradycyjny, mały poczęstunek. Miłą perspektywą, o której wspomniała Barbara Maklakiewicz, są planowane wernisaże: majowy - malarza Ignacego Bulli i czerwcowy - rzeźbiarza Aleksandra Dętkosia.

WIĘCEJ ZDJĘĆ - TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz